Cultuur en Leiderschap

beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideëen

beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideëen

Stacks Image 5883

Cultuur en Leiderschap

Ontwikkel toekomstgerichte organisaties met een opbouwende cultuur en met zelfbewust leiderschap

De belangrijke factor

Cultuur en leiderschap worden al meer dan tien jaar genoemd als de meeste belangrijke factoren voor het succes van een organisatie. (Harvard Business Review 2021).

Onbenutte potentieel

Door samen on leiderschap te versterken werken we vanuit de essentie van de organisatie aan de toekomst. Door ruimte te maken voor het onbenutte potentieel dat bij jouw en de mensen in jouw organisatie aanwezig is.

Leiderschap en Cultuur

Leiders ze de belangrijkste cultuurdragers in een organisatie. Bewust en onbewust houden ze de denk- en handelingspatronen in stand. Om van een "nonstructieve" cultuur naar een "constructieve" cultuur te gaan is het "leiderschap" een belangrijk aangrijpingspunt.

Door samen het thema cultuur en leiderschap bespreekbaar te maken in een constructieve dialoog en lerende omgeving kunnen we de noodzakelijke transformatie realiseren.

Zelfbewust leiderschap

Leiderschap kun je ontwikkelen. Hoe beter je jezelf begrijpt, hoe beter je in staat bent om betekenisvol te handelen en te communiceren. En dat is wat goed leiderschap nodig heeft.

Leiderschap inwikkelt zich vanuit bestaande gewoontes en opvattingen. We "kopiëren" het leiderschap van de mensen om ons heen. Maar daarmee houden we ook oude gebruiken in stand. En geven we te weinig ruimte voor vernieuwing. We leren dan niet meer. Goed leiderschap is toekomstgericht. Zelfbewust leiderschap is gericht op ontwikkeling en vernieuwing.

Constructieve Cultuur

De cultuur in een organisatie ontwikkeld zich traag. Als we bij een organisatie binnenkomen leren we binnen de kortste keren wat de "mores" is van de organisatie. Dit is geweldig, want daarmee houden we de essentie van een organisatie in stand.

Totdat deze cultuur ons niet meet helpt. Als de cultuur ons hindert om ons te ontwikkelen. Om onze talenten en vaardigheden volledig in te zetten. Om toekomstgericht te vernieuwen. Dan wordt het tijd om eens samen aan die cultuur te gaan werken.
Contact:
rene@dbvp.nl
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.