Stacks Image p3182_n14

beter leiderschap, betere organisaties


executive coaching - boardroom teaming - business transformation
Stacks Image p3301_n2
Stacks Image p3301_n6
Stacks Image p3301_n9
Stacks Image p3301_n12

De wereld is in beweging. Een beweging die we lezen en omzetten naar acties. Door managers en leiders die de beweging vertalen en acties initiëren, realiseren en volhouden.

De manager van vandaag komt in beweging. Zijn of haar zelfbeeld en de relatie met de organisatie veranderd gevraagd of ongevraagd.

De uitkomst ligt in de toekomst, keuzes op het gebied van mensen en posities worden onderweg gemaakt. Door de mensen in de organisatie. Samen en individueel.

Hoe dan ook, dit vraagt veel van de individuele professional. Veel van zijn of haar persoonlijk leiderschap en veel van de samenwerking in teamverband.

De omgeving is complex en in beweging. Samenwerken vraagt van ons inzicht in wie we zijn, waar we vandaan komen en hoe dit samenvalt met de huidigepraktijk, en in de nabije toekomst.

Vanuit uniciteit werken aan je toekomst

We ontwikkelen mensen, teams en organisaties zodanig dat zij op korte en lange termijn succesvol kunnen zijn. Werkend vanuit de unieke eigenschappen en kwaliteit van mensen, teams en de organisatie, en kijkend naar de relevantie in de wereld er om heen transformeren we samen naar een nieuwe werkelijkheid.

u bent bepalend

Wij plaatsen de directeur, het management en de leidende professionals centraal in de transformatie. Om samen een levensvatbare toekomst voor de organisatie te realiseren.

essentieel en existentieel

Onze complete, geïntegreerde en diepgaande benadering is gebaseerd op onze bedrijfskundige en organisatiekundige kennis. In combinatie met onze internationale ervaring in de handel, industrie, professionele dienstverlening en publieke dienstverlening.

Blog René de Baaij

Teaming als organisatiestrategie
28 november: Inspiratiemiddag Teaming als organisatiestrategieEvent door Leerplatform Groeien in SamensturingDe vierde en laatste ...
Onverwachte resultaten
De huidige professionele context verlangt dat mensen zelfbewust, communicatief, proactief en probleemoplossend zijn. We verwachten ...
unexpected outcomes
The current professional context expects that people are self-aware, communicative, pro-active and problem-solving. We want to see ...
Why we need Action Learning in Export Development
We are finding today another week at the Nigerian Export Promotion Council in Abuja, Nigeria. We worked together with the NEPC Officials and ...
Over tegengif, woede en droefheid.
Om de woede en droefheid, die zich onvermijdelijk ontwikkelt in organisaties, te verwerken is een dialoog nodig die zich richt op de kracht ...
Stacks Image pp3278_n286_n2
Stacks Image pp3278_n286_n6
Stacks Image pp3278_n286_n9
Stacks Image pp3278_n286_n12

R2G<span id=


De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek, Nederland


beelden die bewegen - stemmen die spreken - heldere gedachten - praktische ideeën - intuïtief inzicht - vertraagde tijd

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.