We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën

Executive Coaching
Boardroom Teaming
Organisation Transformation

De noodzaak van ontwikkeling

In de huidige dynamische en steeds veranderende wereld is het essentieel dat organisaties zich blijven ontwikkelen en transformeren om relevant te blijven.

Wij begrijpen de uitdagingen en de complexiteit van dit proces en bieden gespecialiseerde ondersteuning om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Onze diensten zijn ontworpen om professionals, bestuurders, managers en leiders te begeleiden bij het realiseren van betekenisvolle en toekomstgerichte transformaties op alle niveaus van de organisatie.

Wij zijn een team van ervaren experts met diepgaande kennis en praktijkervaring op het gebied van management, leiderschap, cultuur en organisatieontwikkeling. Onze expertise strekt zich uit over diverse complexe (inter)nationale ontwikkelingsvraagstukken die betrekking hebben op individuele mensen, groepen en teams, organisaties en uitgebreide netwerken.

Onze aanpak is holistisch en gericht op duurzame veranderingen die echt verschil maken. Wij helpen uw organisatie bij het realiseren van transformaties die niet alleen toekomstgericht zijn, maar ook betekenisvol en impactvol. Dit betekent dat we verder kijken dan oppervlakkige veranderingen en streven naar diepgaande verbeteringen die uw organisatie echt vooruit helpen.

Ons team bestaat uit professionals met jarenlange ervaring en diepgaande kennis in hun vakgebied. We hebben een bewezen staat van dienst in het begeleiden van organisaties door complexe veranderingen. Elke organisatie is uniek en heeft specifieke behoeften. Daarom bieden wij op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij de unieke uitdagingen en doelen van uw organisatie.Wij kijken naar het geheel en begrijpen dat echte transformatie verder gaat dan alleen processen en structuren. Cultuur, leiderschap en het ontwikkelen van mensen zijn cruciale elementen in onze aanpak.

Wij zijn beschikbaar voor organisaties in zowel de private als (semi-)publieke sector in Nederland en treden op in verschillende rollen om aan uw behoeften te voldoen. Als vertrouwde adviseurs bieden wij strategisch advies en ondersteuning bij het nemen van cruciale beslissingen. Wij bieden coaching en counseling aan voor individuen en teams om hun volledige potentieel te ontplooien en hen te begeleiden door uitdagende transities. Wij leiden en managen projecten en programma’s die gericht zijn op organisatieontwikkeling en transformatie, van begin tot eind.

Bent u klaar om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen? Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw transformatieproces. Samen bouwen we aan een toekomstgerichte en betekenisvolle organisatie die klaar is voor de uitdagingen van morgen.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën

Executive Coaching
Boardroom Teaming
Organisation Transformation

De kracht van dialoog

Als ontwikkelgerichte experts leggen we een sterke nadruk op de waarde van samenwerking en cocreatie. We streven ernaar nauw samen te werken met onze relaties, waarbij we zij aan zij staan om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. 

Dit begint met een diepgaand gesprek waarin we elkaar grondig leren kennen. Dit gesprek markeert niet alleen de aanvang van een duurzame en productieve relatie, maar het is in lijn met onze visie op hoe we gezamenlijk willen werken. 

Deze benadering is gebaseerd op de fundamenten van open communicatie, diepgaand vertrouwen en de bereidheid om elkaar te ondersteunen, ongeacht de omstandigheden. 

Het kennismaken is dan ook geen simpele uitwisseling van namen en contactgegevens, maar het begin van een diepgaande en voortdurende dialoog waarin we de voor u relevante ontwikkelingsvraagstukken grondig bespreken. 

Uiteindelijk staan uw ambities en doelstellingen centraal, en zullen wij op een open en eerlijke manier laten zien hoe we vanuit onze ervaring en expertise kunnen bijdragen aan het bereiken van uw doelen.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën

Executive Coaching
Boardroom Teaming
Organisation Transformation

Ervaring en Expertise

Bij ons komen diepgaande kennis en uitgebreide ervaring in diverse domeinen samen om individuen en organisaties te ondersteunen bij hun streven naar groei en ontwikkeling. Ons aanbod omvat een scala aan adviesdiensten die gericht zijn op zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling, met een specifieke focus op leiderschap en cultuur.

Op individueel niveau acteren wij als trusted advisor, coach en counselor voor professionals, bestuurder en managers die graag zowel inhoudelijk advies als ontwikkelgerichte coaching ontvangen om hun eigen kwaliteiten te ontsluiten en te ontwikkelen.

Onze deskundigheid strekt zich verder uit tot het ontwikkelen en implementeren van op maat gemaakte leertrajecten die zich richten op professionalisering, leiderschap, management en cultuur. Bij dit proces hebben we oog voor uw unieke behoeften en ambities, en we streven naar het versterken van zowel uw persoonlijke als professionele groei.

Daarnaast bieden we gedegen ondersteuning aan organisaties die zich bezighouden met complexe ontwikkelings- en transformatievraagstukken. Met een diepgaand inzicht in organisatiekundige, veranderkundige en psychodynamische aspecten van verandering, hebben we als doel het ontsluiten van het leervermogen en veranderpotentieel, gebaseerd op het individuele en collectief potentieel van mensen.

Bovendien stellen we onze kennis en ervaring beschikbaar als Bestuurder, Commissaris of Toezichthouder, met als doel bij te dragen aan effectief bestuur van organisaties.

Wij vormen ook een actieve gemeenschap van gepassioneerde professionals die zich inzetten voor de vooruitgang van organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en cultuur. Onze benadering combineert inzichten uit organisatiekunde, veranderkunde en het psychodynamisch perspectief, wat resulteert in een holistische aanpak om uw groei en ontwikkeling te bevorderen.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën

Executive Coaching
Boardroom Teaming
Organisation Transformation

Filosofie

Onze passie ligt in het ontwikkelen van individuen, het verbeteren van samenwerking in groepen en teams, het versterken van leiderschap en bestuur, en de groei van de organisatie als geheel, in lijn met strategische ambities en maatschappelijke relevantie.

Bij ons staan diepgaande dialogen met mensen, professionals, managers en leiders centraal voor het vormgeven van een toekomst die relevant is binnen de (inter)nationale context, met aandacht voor maatschappelijke vraagstukken. We vertalen deze inzichten naar dringende en essentiële veranderingen voor individuen, teams en organisaties.

Wij geloven dat het vrijmaken en benutten van de persoonlijke talenten van mensen de sleutel is tot het genereren energie die nodig is om gezamenlijke vooruitgang en transformatie te realiseren. Waarbij mens en organisatie zelf de regie over hun ontwikkeling in ter hand te nemen. 

Onze aanpak combineert bedrijfskundige, organisatorische en veranderkundige principes met inzichten vanuit de sociaal psychologie, analytische psychologie en sociologie. Dit stelt ons in staat om multidisciplinair en systematisch te werken met individuen, teams en organisaties.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën

Executive Coaching
Boardroom Teaming
Organisation Transformation

Mensen

Wij vormen een netwerk van ervaren "all senior" organisatieprofessionals  met een breed scala aan kennis, achtergronden en ervaringen. Wij hebben aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van management, bestuur, leiderschap, hrm, cultuur en organisatieontwikkeling. Ons netwerk is multidisciplinair, en werkt zowel nationaal als internationaal. Wij zijn gedreven mensen met een passie voor menselijk welzijn en leiderschap.
Rene de Baaij
+31(0) 641 9242 75
rene@dbvp.nl
Het is mijn passie om mensen, teams, management en bestuur in hun kracht te zetten en hen het vermogen te geven om op lange termijn succes en groei te realiseren.

Dit alles met aandacht voor de relevantie voor klanten en markt, de belangen van aandeelhouders en maatschappelijk belanghebbenden, en de betekenis van de organisatie voor de mensen en hun gemeenschap.

Mijn natuurlijke focus op duurzame verbinding en betekenisvolle relaties, geeft mij het vermogen om langdurige vertrouwensrelaties op te bouwen. Loyaliteit en commitment vormen hierbij de kernwaarden die mijn handelen sturen.

Mijn kennis en vaardigheden heb ik opgedaan diverse rollen en contexten, waarbij ik me vooral heb gericht op bestuur, management en leiderschap om mensen en organisaties strategisch te ontwikkelen. Ik verbind daarin een bedrijfskundig en informatiekundige achtergrond met organisatiekundige en veranderkundige expertise. 

Mijn ervaring strekt zich uit van nationale to internationale organisaties, op het grensvlak van private en publieke vraagstukken. Ik heb gewerkt met een veelheid aan organisaties en sectoren in Nederland en Europa, en in ontwikkelingslanden in Azië en Afrika. Variërend van multinationale concerns tot kleine specialistische organisaties. 

Je vindt mij overal waar behoefte is aan vernieuwing en ontwikkeling, in relatie tot dynamische en complexe vraagstukken. Mijn aandacht richt zich daarbij met name op strategie en organisatie, management en bestuur, cultuur en leiderschap. 
Marie-José Verbeeten
+31(0) 642 704 910
marie-jose@dbvp.nl
Mijn kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties. Ik ben een bruggenbouwer pur sang die de verbinding en het samenzijn weet te realiseren die nodig is voor de toekomst van alle betrokkenen. Daarbij staat respect en rechtvaardigheid voor mensen voorop.

Als directeur, HRM-manager en Senior HR-adviseur weet ik uit ervaring hoe weerbarstig te dagelijks praktijk kan zijn. Een praktijk waarin we soms gehaast en met onvoldoende gevoel voor de context onze kortetermijndoelstellingen najagen. Ik zie het als mijn rol om te zorgen dat processen zo verlopen dat er sprake is van weloverwogen besluitvorming, gebalanceerde belangenafweging en een eindresultaat waarin iedere betrokkene zich kan vinden.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om individuele casuïstiek in de sfeer van arbeidsverhoudingen tot beleidsvraagstukken op het gebied van in-, door- en uitstroom of arbeidsvoorwaarden die gelden voor een gehele organisatie.

Mijn ervaring strekt zich uit van de private tot de publieke sector en van midden en klein bedrijf tot grote concerns.

Mijn achtergrond als jurist gecombineerd met mijn brede werkervaring in diverse sectoren en diverse rollen maken dat ik vanuit meerdere perspectieven en in meerde situaties effectief kan zijn.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën


Photo’s and Text propriety of:

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek

All Rights Reserved

Contact