Wat we vandaag doen, bepaalt morgen.

Management

Leiderschap

Cultuur

Communicatie

Strategie

Scenario's

Besturing Missie Visie 

Teaming

Professionele ontwikkeling Training 

HRM

Maak je organisatie elke dag iets beter. Kijk naar de toekomst. Leer van het verleden. En neem het initiatief vandaag.

GROTE organisatiewijzigingen zijn niet populair. We willen niet verandert worden. We willen samen veranderen. Nu werken we onverwacht op kantoor èn thuis, Face to Face èn via de Webcam. Veel verandering. Maar het is gelukt! Toch? Of viel het tegen?

Elke dag merken we hoe belangrijk samenwerken en communiceren is. Protocollen en procedures zijn voor gisteren. Eigen verantwoordelijkheid, inzicht en initiatief daarmee redden we ons nu, vandaag en morgen.

We zijn gedreven om  te ontwikkelen en vernieuwen. Als mens en als organisatie. De een zoekt naar verbinding. Vraagt zich af wie hij of zij is. De ander voelt de energie van de vernieuwing. En gaat er tegen aan.

Mensen vormen organisaties, en organisaties vormen mensen. Begrijpen hoe organisaties werken en inzicht in hoe je daaraan meedoet geeft je de mogelijkheid om te sturen. Om je ambities, verlangens en dromen vorm te geven. Vandaag beginnen en morgen weer verder.

Wij maken samen met mensen de organisatie beter. Door de mensen beter te maken, door de de structuren beter te maken en de cultuur beter te maken. 

Gebruik onze kennis over, en ervaring met mensen, organiseren, veranderen, leren en ontwikkelen. Samen komen we verder. Halen we er meer uit. Om samen het mooie, het goede en het ware vorm te geven.

Wij werken over de grenzen van specialismen en deelgebieden heen om een integrale aanpak te realiseren. Een aanpak waarbij een grote betrokkenheid van medewerkers vanzelfsprekend is.

Wij coachen individuele professionals. managers en bestuurders. Adviseren managementteams en directies. Werken samen met ondernemingsraden en belanghebbenden. En steken onze handen uit mouwen om praktisch mee te werken.

Beelden die Bewegen

Samen kijken we hoe de organisatie functioneert; kijken we naar wat er nu werkelijk gebeurt.We kijken naar de samenhang tussen processen, structuren, gedrag en cultuur naar het individuele aspect van de professional, manager en bestuurder, en naar de aspecten van teams en netwerken, samenwerken en cultuur. Samen kijken naar relevante ontwikkelingen in de omgeving. Naar crisissen en mogelijkheden, politiek en maatschappij, economie en ecologie.

Stemmen die spreken.

We luisteren naar de verhalen van mensen. Veel verhalen, over hoe het was hoe het nu is, en wat er gaat komen. En we praten over ambitie en strategie; wie niet kan communiceren kan niet sturen. Inzicht, intuïtie en gevoel geven aan waar we staan.

Helder gedachten

Inzicht in de structuur , cultuur en gedrag kunnen geven ons inzicht. Inzicht wat we weten en wat we niet weten.Analyse en inzicht brengt ons bij een ontwikkel, verander of transitie opgave. We denken na over de relevantie, betekenis en opgave van de organisatie in een veranderende wereld.
Toekomstscenario’s helpen om vast te stellen op welke wijze je je ambitie kunt realiseren. En helpen om heldere en doordachte strategieën te formuleren die richting en betekenis geven.

Praktische ideeën

Vanuit onze expertise en ervaring kunnen wij deze beelden, taal en gedachten vertalen naar leerprocessen en interventies. Om zo voorbereid en toegerust de toekomst aan te gaan.


Contact:

Bel: 0641924275

Stacks Image p3436_n360

De Baaij, Verbeeten & Partners BV

Jonkershof 16, 6561 AL 

Groesbeek

info@dbvp.nl


Beelden die bewegen


Stemmen die spreken


Heldere gedachten


Praktische ideeën

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.