We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap. Het vermogen om mensen te binden. Om mensen richting te geven. Om mensen perspectief te bieden. Om mensen zich gehoord en gezien te voelen.  Om mensen deel te laten uitmaken van iets wat groter is dan zij zelf. Om mensen samen een gemeenschap te laten vormen.  Om mensen zekerheid in hun bestaan te bieden. Om mensen de ruimte en ondersteuning te bieden om zich te ontwikkelen.

Dit is belangrijk in het leven en werk van mensen. Dat is al lastig in de formele relatie tussen mens en organisatie. Maar in de sociale werkelijkheid, waar we met communicatie en interactie relaties vormgeven, is dit nog vele malen moeilijker. Ons individuele perspectief en het collectieve perspectief bepalen wat we denken en voelen als het gaat om onze positie en onze betekenis.

De ruimte voor mensen om zich te ontplooien en ontwikkelen is bepalend voor het succes van een organisatie.  Die organisaties die dat voor elkaar hebben halen de beste resultaten. Hebben de gezondste medewerkers.  De hoogste productiviteit. Het laagste ziekteverzuim. Minder verloop, en een grotere aantrekkingskracht op potentiële medewerkers.

Jouw leiderschap is bepalend om dit voor elkaar te krijgen. En jouw leiderschap is op zijn krachtigst als je weet en voelt wat "jouw" leiderschap is. En hoe je jouw leiderschap werkelijk kunt inzetten.

Maak jouw leiderschap werkelijkheid. Zet je persoonlijke talent in om jouw toekomst vorm geven. Maak daarmee jouw dromen waar. Groei boven je eigen beperkingen uit en wordt de leider die je diep van binnen al bent. Ontsluit jouw unieke potentieel en ervaar wat energie en flow je geven in jouw leven. Laat grenzen vervagen en ontwikkel jezelf tot iets wat je niet voor mogelijk hield. 

De sleutel naar de menselijk geluk en voldoening ligt in de mogelijkheid je te ontplooien tot een compleet en wijs mens. Dit doen we niet alleen. Dit doen we in relatie met de mensen om ons heen. Onze ontplooiing heeft daarmee betekenis voor anderen. En worden als betekenisvol en bepalend ervaren voor hun eigen ontplooiing. 

Dit leiderschap is de kern van het leiderschap zoals we dat benoemen en ervaren bij onze naasten, in ons werk en in de maatschappij. Traag en onzichtbaar of snel en verstorend. De ontwikkelingen in de technologie, de economie, de maatschappij en de ecologie producten de nodige angst, woede en verdriet bij mensen.

Om hier mee om te gaan hebben we nieuwe perspectieven en keuzemogelijkheden nodig om op korte en lange termijn te overleven. Leiderschap is daarvoor onmisbaar. Omdat leiderschap de verantwoordelijkheid neemt om de dynamiek en complexiteit te duiden, perspectieven te geven of te ontwikkelen, en aanzetten tot de juiste keuzes te maken.

Leiderschap als rol bij de veranderingen in grote “systemen”. En leiderschap als het vermogen om je te ontwikkelen en ontplooien tot compleet en wijs mens zijn daarmee in essentie gelijk. Alles is in beweging. 

(Zelf)onderzoek staat bij ons centraal. Jouw leiderschap in relatie tot jouw verander en ontwikkelopgave. Daarmee gaan we aan de slag. Samen met de andere deelnemers die met hun eigen leiderschapsvraagstukken aan de slag gaan. We leren van elkaar door te delen, te bevragen, en samen nieuwe inzichten te ontwikkelen. Inzichten die we in de praktijk gaan uitproberen. Om zo te ervaren wat wel en niet werkt. Wat wel of niet belangrijk is.

Wij zien DBVP als een ruimte waarin mensen samen met anderen op zoek gaan naar hun eigen kwaliteiten en effectiviteit in hun persoonlijke en professionele context.

Een ruimte waarin door wederzijds onderzoek en een diepgaande dialoog wijsheid wordt vergaard en handelingsperspectieven worden ontwikkeld. 

Inzichten die jouw helpen om dichter bij jezelf te komen, meer in je kracht te staan en uiteindelijk de leider te zijn en worden die je werkelijk bent.

Dat betekent dat je niet op cursus gaat waarin iemand je vertelt wat je moet weten. Dat betekent dat je niet gaat zitten luisteren naar mensen die het allemaal al gedaan hebben. Maar dat betekent dat je met al jouw eigen kennis en ervaring samen met anderen op reis gaat. En we willen graag dat je al je kennis en ervaring meeneemt voor jezelf en voor je reisgenoten.

Als DBVP is het voor ons de uitdaging jouw een reisgezelschap een reistraject aan te bieden. Een reistraject dat het mogelijk maakt om intensief en diepgaand te werken aan wie jij bent, wat je denkt en hoe je kijkt. En hoe dit allemaal samenkomt als we kijken vanuit het perspectief van leiderschap. Een traject waarin ook wij kennis en ervaring inbrengen. Zodat we zorgen dat het echt ergens over gaat en het je ook echt iets brengt.
Ga naar:
DBVP beelden die bewegen
Adviseert en coached mensen die op zoek zijn naar verdieping en groei in zowel hun persoonlijke als professionele ontwikkeling, met een focus op leiderschap en cultuur.
DBVP stemmen die spreken
Ontwerpt en realiseert leertrajecten op het gebied van professionalisering, leiderschap, management en cultuur met veel aandacht voor je persoonlijk en professionele ontwikkeling. 
DBVP heldere gedachten
Ondersteunt organisaties bij hun ontwikkelings- en transformatieopgave vanuit veranderkundig en psychodynamisch perspectief. Waarbij het leer en verandervermogen op basis van het potentieel van mensen centraal staat.
DBVP Praktische ideeën
Is een werkgemeenschap van betrokken professionals die het vakgebied van organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en cultuur vanuit het organisatiekundig en psychodynamisch perspectief verder wil ontwikkelen.

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën


Photo’s and Text propriety of:

De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16, 6561 AL Groesbeek

All Rights Reserved

Contact